Tagged: Սիլվեստեր Ստալոնե

0

Ծնվելու ժամանակ վնասել են նրա դեմքի նյարդը: Այտը, շրթունքներն ու լեզուն կաթվածահար է եղել․․․Սիլվեստեր Ստալոնե ․

Ծնվելու ժամանակ վնասել են նրա դեմքի նյարդը: Այտը, շրթունքներն ու լեզուն կաթվածահար է եղել: Երբ նա 11 տարեկան էր, ամուսնալուծվում են ծնողները : 13 տարեկանում նա փոխեց ավելի քան 10 դպրոց: Նրան վտարում էին...