Tagged: Իսահակյան

0

ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԸ ԵՎ ԹԱԼԵԱԹԻ ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՍՏԱՆԸ

Դեպքերին նայելով մի դար հեռավորությունից, այսօր պարզ է դառնում՝ թե’ Թալեաթի սպանության, թե’ Թեհլերյանի ազատության գործում մեծ էր հայ գրող ու նվիրյալ Իսահակյանի դերը։   1919 թվականին մշակվեց հատուկ օպերացիա. «Նեմեսիս»-ը հանձն էր առել...

0

Որոշ կարծիքների համաձայն, Թալեաթի սպանությունը նախապես հանձնարարված է եղել Իսահակյանին

1919-1921 թթ., Իսահակյանը գործուն մասնակցություն է ունեցել Դաշնակցության Նեմեսիս գործողության նախապատրաստման և կազմակերպման աշխատանքներին։   Իսահակյանի տանը բազմիցս է խոսվել Սողոմոն Թեհլերյանի մասին։ Նույնիսկ որոշ կարծիքների համաձայն, Թալեաթի սպանությունը նախապես հանձնարարված է եղել Իսահակյանին։...