Tagged: Թալեաթ փաշա

0

ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԸ ԵՎ ԹԱԼԵԱԹԻ ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՍՏԱՆԸ

Դեպքերին նայելով մի դար հեռավորությունից, այսօր պարզ է դառնում՝ թե’ Թալեաթի սպանության, թե’ Թեհլերյանի ազատության գործում մեծ էր հայ գրող ու նվիրյալ Իսահակյանի դերը։   1919 թվականին մշակվեց հատուկ օպերացիա. «Նեմեսիս»-ը հանձն էր առել...