Tagged: Թագուհի Հովհաննիսյան

0

«Թե հորս և թե մորս ազգատոհմը ի բնե ձայնեղ են: Հայրս, որ հայտնի թառ ածող, իսկ հորեղբայրս հայտնի սազ ածող է եղել․․․

«Թե հորս և թե մորս ազգատոհմը ի բնե ձայնեղ են: Հայրս, որ հայտնի թառ ածող, իսկ հորեղբայրս հայտնի սազ ածող է եղել, հայտնի դպիրներ էին մեր քաղաքի Ս. Թեոդորոս եկեղեցում. Մորս և հորս՝ տաճիկ...